Kontakta oss

VI HAR JOUR DYGNET RUNT!

Kristianstad
044-780 19 50

Växjö
0470-73 85 00

Hässleholm
0451-82 077

Snabb hjälp vid väg- eller husbygge

Vi erbjuder snabb och effektiv hjälp med att antingen forsla bort eller lägga till fast, löst eller flytande material vid byggarbetsplatser eller vägbyggen. Det kan handla om att ta bort eller lägga till jord, grus, makadam under huskonstruktioner eller andra byggnationer som blir för tidskrävande att gräva för hand. Ibland behöver man frilägga byggnadsdelar eller rör i mark och då kan vi enkelt torrsuga bort jordmassor på kort tid.

 

När olyckan är framme

Ibland är olyckan framme och åtgärder måste ske snabbt och smidigt. Med vår vacuumsugningsbil kommer man åt materialet och det omhändertas på kort tid. 

 

Malmberg Miljöhantering Bygg Anläggning

Farligt gods (ADR)

Vill du veta mer om vilka lagar och förordningar som gäller för farligt gods på väg (ADR)? Gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/farligtgods