Hur är statusen på avloppsrören i fastigheten?

Som fastighetsägare är det planerade underhållet a och o. Att råka ut för en vattenskada i ett flerbostadshus kan få förödande konsekvenser för hela fastigheten. Vi erbjuder att se över statusen på avloppssystemet i fastigheten och genom ett underhållsavtal kan du känna dig trygg. Vi hjälper både kommunala och privata fastighetsägare.

Malmberg miljöhantering fastighetsägare

Filmning av avloppsledningarna ger svaren

Vi har avancerad utrustning för att kunna se var problemen sitter i ledningarna. Vi kan se orsakerna till begynnande igensättning i rören vilket kan vara bra för att undvika problem i framtiden. Med vår filmkamera dokumenterar vi statusen. Läs mer om vår rörkontroll här

Film


VI HAR AVLOPPSJOUR 

DYGNET RUNT !

När det är riktigt bråttom!

 

Kristianstad: 044-780 19 50
Hässleholm: 0451-82 077
Växjö: 0470-73 85 00


Vi hjälper dig!
Olyckor kan alltid vara framme.
Med kort varsel, dygnet runt,
kan vi rycka ut och avhjälpa
stoppet i ledningen.