Hur är statusen på avloppsrören i fastigheten?

Som fastighetsägare är det planerade underhållet a och o. Att råka ut för en vattenskada i ett flerbostadshus kan få förödande konsekvenser för hela fastigheten. Vi erbjuder att se över statusen på avloppssystemet i fastigheten och genom ett underhållsavtal kan du känna dig trygg. Vi hjälper både kommunala och privata fastighetsägare.

Malmberg miljöhantering fastighetsägare

Filmning av avloppsledningarna ger svaren

Vi har avancerad utrustning för att kunna se var problemen sitter i ledningarna. Vi kan se orsakerna till begynnande igensättning i rören vilket kan vara bra för att undvika problem i framtiden. Med vår filmkamera dokumenterar vi statusen. Läs mer om vår rörkontroll här

Vi har avloppsjour dygnet runt

Ring oss: 044-780 19 50

Lugn vi hjälper dig!

Malmberg Miljöhantering Hjälper fastightesägare

Olyckor kan alltid vara framme och då kan vi på kort varsel dygnet runt rycka ut och avhjälpa stoppet i ledningen. 

Film