Det är vi som tömmer din avloppsanläggning


Vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. En gång om året enligt planlagda rundor och rutiner kommer vi till de fastigheter med egen avloppsbrunn och tömmer. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i Kristianstad, Bromölla, Osby, Östra Göinge och Alvesta kommuner. 

tömning av  trekammarbrunn
Har du en trekammarbrunn med ett tungt brunnslock?

Visste ni att de betonglock som många slambrunnar har idag kan väga upp emot 200 kg? Många kommuner inför en extrakostnad vid varje tömning om locket är för tungt. 

Vi säljer prisvärda brunnslock av lättviktsmaterial och hjälper dig gärna att hitta en ändamålsenlig lösning för din anläggning. 

Läs mer här!