Vi värnar om vår miljö

Vi arbetar dagligen med en av våra viktigaste naturresurser - vårt vatten. Tack vare en modern maskinpark med den senaste miljötekniken kan vi alltid prestera vårt yttersta. 

Fotograf Claes Sandén, Kristianstad Kommun

Recyclingbilarna

Med sitt unika reningssystem spolar våra nya Recyclingbilar med återvunnet vatten istället för med rent dricksvatten.  På så sätt kan vi vara med och ta ansvar för en av våra viktigaste naturresurser - vi spolar inte vårt fantastiska dricksvatten rakt ut i ledningarna.