Vi är där när det behövs

Vi utför tömning av slambrunnar för flera kommuner i Skåne. Vi har avtal där vårt uppdrag är att vi tömmer fastigheters slamavskiljare. Vi utför också saneringsarbeten där vätskor och fasta material ska sugas upp och forslas bort. 

Många gånger är det dålig tillgänglighet som gör att man inte kan komma åt att ta bort flytande, fast eller löst material. Det kan vara slam, grus, makadam eller till och med miljöfarligt avfall som ska bort. Till exempel under husgrunder vid renoveringar, under broar eller vägar där dräneringen satt igen. Vi kan på ett enkelt och effektivt sätt suga bort eller blåsa in nytt önskat material.

Malmberg miljöhantering vad vi gör

Ibland tar det stopp i avloppssystemet. Det kan gälla kommunens ledningsnät, hemma hos en villaägare eller i hyresfastighet. Våra moderna spolbilar har hög kapacitet som åtgärdar stoppet i avloppsledningen snabbt och effektivt. Vi använder oss av smidig filmkamerautrustning så att vi sedan kan lokalisera orsaken till stoppet.

Verksamheter som har olje- och fettavskiljare, till exempel restauranger, bensinmackar, verkstäder eller annan industri utför vi tömningar åt. Vi är godkända enligt SS-EN 858-2 att utföra besiktning av oljeavskiljare. Vi lämnar alltid utförlig dokumentation av förloppet.  

Med ständig jour finns vi tillgängliga att lösa problem som uppstår i avloppsledningar och brunnar, eller vid driftstörningar och olyckor där material snabbt måste tas omhand.

Vi är trippelcertifierade för miljö, kvalite och arbetsmiljö. Vi erbjuder serviceavtal.

 

 

Det här är vi!

Vi finns i Kristianstad, Hässleholm och Växjö

Här kommer du i kontakt med oss