Vi är där när det behövs  

Kännetecknande för Norva24 Miljöhantering är kunskap, kreativitet och hög servicegrad. Alltid med rent vatten i fokus. Vi finns i Kristianstad, Växjö och Glimåkra. 

Vi har de mest erfarna operatörerna i branschen och arbetar med den senaste tekniken och maskinparken har kraftfull kapacitet för att klara alla typer av uppdrag. Vi är alltid snabbt på plats och aldrig längre bort än ett telefonsamtal. 

Tjänster inom miljöteknik och med rent vatten i fokus. I kombination med erfaren och serviceinriktad personal och en högteknologisk maskinpark - det är vår verksamhet. 

Slamsugning
Vi utför tömning av slambrunnar för flera kommuner i Skåne, Småland och Blekinge. Via upphandlade avtal tömmer vi slamavskiljare till flertalet typer av fastigheter. Vi utför även saneringsarbeten där vätskor och fasta material ska sugas upp och forslas bort. 
 

Vaccumsugning
Många gånger är det dålig tillgänglighet som gör att man inte kan komma åt att ta bort flytande, fast eller löst material. Det kan vara slam, grus, makadam eller till och med miljöfarligt avfall som ska bort. Till exempel under husgrunder vid renoveringar, under broar eller vägar där dräneringen satt igen. Vi kan på ett enkelt och effektivt sätt suga bort eller blåsa in nytt önskat material.
 


Avloppsspolning
Ibland tar det stopp i avloppssystemet. Det kan gälla kommunens ledningsnät, hemma hos en villaägare eller i hyresfastighet. Våra moderna spolbilar har hög kapacitet som åtgärdar stoppet i avloppsledningen snabbt och effektivt. Vi använder oss av smidig filmkamerautrustning så att vi sedan kan lokalisera orsaken till stoppet.
 

Tömning och besiktning av oljeavskiljare
Verksamheter som har olje- och fettavskiljare, till exempel restauranger, bensinmackar, verkstäder eller annan industri utför vi tömningar åt. Vi är godkända enligt SS-EN 858-2 att utföra besiktning av oljeavskiljare. Vi lämnar alltid utförlig dokumentation av förloppet.  
 

Vi har alltid jour 
Med ständig jour finns vi tillgängliga att lösa problem som uppstår i avloppsledningar och brunnar, eller vid driftstörningar och olyckor där material snabbt måste tas omhand.

Övrigt
Vi är trippelcertifierade för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Vi erbjuder serviceavtal.

 

 

VI HAR JOUR DYGNET RUNT!

 

Kristianstad: 044-780 19 50
Hässleholm: 0451-82 077
Växjö: 0470-73 85 00


Med kort varsel, dygnet runt,
kan vi rycka ut och hjälpa våra
kunder.

Vi svarar när du ringer!

Anna Wretling, Administratör 
Mail: anna.wretling@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 53

Mikael Persson, VD
Mail: mikael.persson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 51

Malmberg Miljöhantering, kontakt, spolbil , jour

Stefan Olsson, Driftledare
Mail: stefan.olsson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 55

Malmberg Miljöhantering - Kim Rosendal

Kim Rosendal, Driftledare
Mail: kim.rosendal@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 52

Johan Stenberg, Driftledare
Mail: johan.stenberg@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 66

Mikael Håkansson, Driftledare (Växjö)
Mail: mikael.hakansson@norva24.se
Tel: 0470 - 73 85 00