Avloppsspolning

Med högtryck åtgärdar Malmberg Miljöhantering igenslammade rör i avloppssystemen på ett effektivt sätt. Spolningen gör ledningarna rena från slam, grus, rötter, avlagringar och annat som inte hör hemma där. Metoden används både i förebyggande syfte och när det redan blivit stopp i rören.

Malmberg avloppsspolning

Planerat underhåll

För att förebygga problem i fastighetens avloppssystem erbjuder vi planerat underhåll där vi med jämna intervaller inspekterar och spolar ledningarna. För industrier eller andra näringsverksamheter kan det vara förenat med stora kostnader om verksamheten stannar av på grund av att avloppsnätet inte går att använda.

Filmning och rörinspektion av ledningar

När ett avloppssystem inte fungerar som det ska, kan en grundlig inspektion vara nödvändig. Det gör vi genom att filma inuti ledningarna för att upptäcka eventuella fel och brister. Filmning görs även för att lokalisera var ledningarna går, vilket är praktiskt om ett rör behöver grävas upp. Självklart lämnar vi alltid dokumentation i form av protokoll och kopia på filmen.

Rotskärning, fräsning av avloppsledningar

Rötter från växter och träd kan växa in i avloppsledningarna och orsaka ganska så besvärliga stopp. Speciellt besvärliga träd är pil och poppel som inte bör planteras nära avloppsledningar. Vi utför rotskärning eller fräsning av ledningar som åtgärdar problemet. Även nedspolad cement, spackel kan förorsaka påbyggnad i ledningen så att en fräsning kan behövas. 

 

stopp i avloppet?

Ring oss: 044-780 19 50

Eller skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig:

Film


För en bättre miljö

Certifiering för miljö och kvalitet

Malmberg Miljöhantering är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 samt för arbetmiljö OHSAS 18001:2007

När det är riktigt bråttom

Vi rycker ut med kort varsel. Här får du veta mer om vår avloppsjour.