Miljövänlig avloppsspolning med återvunnet vatten

Med sitt unika reningssystem spolar våra nya Recyclingbilar med återvunnet vatten istället för med rent dricksvatten. På så sätt kan vi vara med och ta ansvar för en av våra viktigaste naturresurser - vi spolar inte vårt fantastiska dricksvatten rakt ut i ledningarna.      ​

             

Så här fungerar det

 

När vi spolar så suger vi samtidigt upp slammet i slamtanken. Vattnet lämnar slamtanken genom ett filtersystem för att sedan gå till spolpumpen och därefter ut i spolslangen. På så sätt blir endast själva slammet kvar i slamtanken. Slammet körs sedan till godkänd avfallsanläggning.

Dubbelt så effektiv vid underhållsspolning

Tack vare att Recyclingbilen inte behöver åka och fylla på vatten, utan återanvänder redan använt spolvatten, så sparas tid och miljö. Vid underhållsspolning har det visat sig att Recyclingbilen är dubbelt så effektiv som en konventionell spolbil.