Vi tittar in i dina rör och avslöjar stopp och läckor

Vi utför rörkontroll genom TV-inspektion av rörledningar med specialutvecklade TV-kameror. Vi kan utföra rörkontroll i ledningar med dimensioner från 50 - 800 mm i diameter enligt VAV:s normer. Kontrollerna kan göras i både markförlagda och fastighetsförlagda avloppsledningar. Vi erbjuder även inspektion av brunnsborrar och besiktning av nyförlagda ledningar. 
All vår utrustning är helt mobil och installerad i en specialbyggd bil. Vi opererar med stor rörlighet och kan snabbt vara på plats över hela Södra Sverige. 

Naturligtvis får du gedigen dokumentation på utförd rörkontroll

Vi går igenom utfört uppdrag med dig och visar på de brister som framkommer. Alla protokoll, digitala stillbilder och film läggs på en DVD. Skivan kan sen spelas upp på en dator med hjälp av ett medföljande program. Protokollen kan granskas på skärmen eller skrivas ut. Bilder och film kan enkelt visas i anslutning till en observation. Data kan också exporteras på önskade sträckor till VABAS/DUF eller ASCII och dBASE.

Profilmätning

Tack vare vårt rörinspektionsprogram och att kamerabilden behandlas i datan finns en inbyggd mätfunktion där mätning av lutningen i ledningen kan göras. Resultatet förs in i observationen. Vi mäter även deformationer som ett förhållande mellan höjd och bredd i %.