Upptäck felen i tid i fastighetens avloppsledningar


Till exempel vid fastighetsköp kan det vara en billig försäkring att inspektera fastighetens ledningssystem. Vi gör en kartering och status på ledningssystem. Med hjälp av bärbar filmutrustning kommer vi enkelt åt fastighetens ledningsträckor.

Exempel på fastighetsfilmning