Slamsugning

Malmberg Miljöhantering hanterar alla typer av blött avfall och sköter även den dokumentation som krävs vid transport av farligt avfall (ADR). Modern teknik, lång erfarenhet och kunniga operatörer gör att vi är ledande inom området.

Malmberg slamsugning

Slamsugning kommun

Vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner.

Slamsugning industri

Vi kan slamsuga allt som är i flytande form, till exempel fett eller olja från avskiljare och slam från till exempel industrier, restauranger och bensinstationer. Transport av farligt avfall samt den dokumentation som krävs sköter vi också.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som har producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning och laktester av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Behöver du slamsugning?

Ring oss: 044-780 19 50

Eller skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig:

Undvik onödiga extrakostnader!

Har du trekammarbrunn? Många kommuner inför en extrakostnad vid varje tömning om locket inte är av lättviktsmaterial. Undvik denna kostnad och byt ut ditt lock redan idag.

För en bättre miljö

Certifiering för miljö och kvalitet

Malmberg Miljöhantering är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 samt för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

Farligt gods (ADR)

Vill du veta mer om vilka lagar och förordningar som gäller för farligt gods på väg (ADR)? Gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/farligtgods