Slamsugning

Malmberg Miljöhantering hanterar alla typer av blött avfall och sköter även den dokumentation som krävs vid transport av farligt avfall (ADR). Modern teknik, lång erfarenhet och kunniga operatörer gör att vi är ledande inom området.

Malmberg slamsugning

Slamsugning kommun

Vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i Kristianstad, Bromölla, Osby, Östra Göinge och Alvesta kommuner.

Slamsugning industri

Vi kan slamsuga allt som är i flytande form, till exempel fett eller olja från avskiljare och slam från till exempel industrier, restauranger och bensinstationer. Transport av farligt avfall samt den dokumentation som krävs sköter vi också.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som har producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning och laktester av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Har du en trekammarbrunn med ett tungt brunnslock?

Visste ni att de betonglock som många slambrunnar har idag kan väga upp emot 200 kg? Många kommuner inför en extrakostnad vid varje tömning om locket är för tungt. 

Vi säljer prisvärda brunnslock av lättviktsmaterial och hjälper dig gärna att hitta en ändamålsenlig lösning för din anläggning. 

Läs mer här!