Vi tömmer och besiktigar din olje- och fettavskiljare

Känner du till att om man har en oljeavskiljningsutrustning måste man med regelbundna intervaller besiktiga den? Varje kommun har bestämmelser vad som ska kontrolleras vid dessa besiktningar. Normen som vanligtvis följs är SS-EN 858-2. Vi erbjuder besiktning för alla typer verksamheter som avskiljer olja. Det kan vara verkstäder, tvättinrättningar, bensinmackar och industrier med processvatten. Även 5-års besiktning görs av äldre oljeavskiljare. 

Besiktning olja/fett avskiljare

Tömning av olje- och fettavskiljare

Att tömma en avskiljare på bästa sätt ställer krav personen som tömmer och utrustningen som används. Vår tömningspersonal är erfarna och godkända för att tömma olje- och fettavskiljare och använder modern och smidig utrustning. Avfallet tas omhand och hanteras på ett miljösäkert sätt. 


 

 

Beställ besiktning och tömning!


Tel: 044 780 19 53
Mobil: 0766 39 59 53