Torrsugning – grävsugning

Det är bara fantasin och dimensionen på slangarna som avgör vilka uppdrag vi kan åta oss. Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vår grävsug torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra.

Malmberg torrsugning

Snabbt och utan spill

Sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten, mögelskadat avfall, stenullsavfall, asbest och annat miljöfarligt avfall avlägsnas snabbt och utan spill med grävsugen. Transport av farligt avfall (ADR) och den dokumentation som krävs sköter vi också.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

behov av en torrsugare?

Ring oss: 044-780 19 50

Eller skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig:

*

Film


För en bättre miljö

Certifiering för miljö och kvalitet

Malmberg Miljöhantering är miljö-certifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 samt för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

Farligt gods (ADR)

Vill du veta mer om vilka lagar och förordningar som gäller för farligt gods på väg (ADR)? Gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/farligtgods.