Torrsugning – grävsugning

Det är bara fantasin och dimensionen på slangarna som avgör vilka uppdrag vi kan åta oss. Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vår grävsug torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra.

Malmberg torrsugning

Snabbt och utan spill

Sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten, mögelskadat avfall, stenullsavfall, asbest och annat miljöfarligt avfall avlägsnas snabbt och utan spill med grävsugen. Transport av farligt avfall (ADR) och den dokumentation som krävs sköter vi också.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Film